Käyttöehdot

Yleiset käyttöehdot

Tervetuloa käyttämään Persikka.net-sivuston palveluja. Palvelulla, sivustolla ja toiminnoilla viitataan kaikkiin Persikka.net-verkko-osoitteesta löytyviin verkkosivuihin ja toiminnallisuuksiin. Käyttämällä sivuston palveluja, hyväksyt nämä käyttöehdot, ja sitoudut noudattamaan niitä. Jos et halua hyväksyä käyttöehtoja, suosittelemme siirtymään muiden palvelujen yhteyteen.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Palvelu on tarkoitettu yli 18-vuotiaille käyttäjille. Palvelua käyttäessään käyttäjä sitoutuu noudattamaan Suomen lakia ja muita säännöksiä. Käyttäjä sitoutuu olemaan tallentamatta, levittämättä, lähettämättä tai välittämättä palvelussa aineistoa, joka on lain tai hyvien tapojen vastaista. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua lain tai hyvien tapojen vastaisiin toimenpiteisiin. Käyttäjä sitoutuu myös noudattamaan palvelun ylläpidon määrittelemiä käyttösääntöjä erityisesti luodessaan sisältöä palveluun.

Käyttäjä vastaa siitä etteivät hänen toimintansa aiheuta haittaa palvelulle tai muille palvelun käyttäjille. Käyttäjän tulee noudattaa palvelussa hyviä tapoja, Suomen lakia ja muita voimassa olevia säännöksiä.

Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, ja niiden luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä.

Korvausvelvollisuus ja edelleenmyynti

Palvelun sisältämä materiaali on suojattu tekijänoikeuksilla sekä Suomessa että ulkomailla. Palvelussa olevan materiaalin tekijänoikeus on alkuperäisellä oikeudenomistajalla, kuitenkin niin, että tämä myöntää Persikka.netille oikeuden tarvittaessa korvauksetta muuttaa, kopioida, julkaista, poistaa tai olla julkaisematta kaikkea sisältöä, jonka käyttäjä on palvelussa tuonut saataville. Tämä ehto ei koske yksityisviestejä, jotka kaikki ovat luottamuksellisia.

Palvelun sisällön tai palvelujen osien myymminen tai luovuttaminen eteenpäin kolmansille osapuolille on kiellettyä.

Käyttäjä korvaa kaikki vahingot ja kulut, jotka aiheutuvat Persikka.net-sivustoa vastaan esitetyistä vaatimuksista, jos nämä vaatimukset johtuvat käyttöehtojen vastaisesta käytöstä tai käyttäjän tekemistä kolmannen osapuolen oikeuksien loukkauksista.

Persikka.netin oikeudet ja velvollisuudet

Persikka.net kehittää palvelua jatkuvasti asiakaskokemuksen ja tietoturvan kasvattamiseksi. Persikka.net voi kuitenkin lopettaa palvelun tai sen osien tarjoamisen ilman etukäteisvaroitusta. Näissä tapauksissa on mahdollista, että käyttäjän tietoja tai muuta sisältöä poistetaan. Tietojen poistaminen toteutetaan aina korkean tietosuojan käytäntöjen mukaisesti.

Palvelun sisältöä ei luovuteta kolmansille osapuolelle muuten kuin viranomaisten vaatimuksesta, tai jos se on tarpeen Persikka.netin tai kolmannen osapuolen oikeuksien suojaamiseksi. Persikka.net ei ole vastuussa käyttäjien tuottaman sisällön mahdollisesta tuhoutumisesta, katoamisesta tai vahingoittumisesta.

Persikka.netin ylläpidolla on oikeus olla yhteydessä palvelua käyttäviin käyttäjiin heidän palveluun tallentamiaan yhteystietoja käyttämällä, mikäli se on tarpeellista palvelun ylläpidon tai oikeuksien suojaamisen kannalta.

Tietosuoja ja yksityisyys

Palvelun ylläpidossa noudatetaan Suomen tietosuojalainsäädännön säännöksiä palveluun tallennettuja tietoja käsitelteltäessä. Palvelussa olevia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, muussa tapauksessa kuin lain tai muun säännöksen niin edellyttäessä, tai jos se on tarpeen käyttöehtojen rikkomisen estämiseksi.

Sellaisia tietoja, joista ei ole tunnistettavissa yksittäisiä käyttäjiä, voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille.

Vastuunrajoitus

Persikka.net pyrkii varmistamaan palvelun virheettömän toiminnan, mutta ei takaa palvelun virheettömyyttä eikä jatkuvaa toimintaa. Käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheutuneista palvelun käytöstä johtuvista vahingoista ei vastata. Persikka.net ei ole vastuussa palvelun ja käyttäjien välisestä tietoturvasta, eikä vastaa viestien tai muun tiedon perillemenosta.

Mainostaminen

Persikka.net voi lisätä palveluun mainontaa. Persikka.net ei vastaa palvelussa olevien mainosten sisällöstä, eikä mainoksissa tai linkeissä tarjottavien palveluiden sisällöstä, virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta.

Käyttöehtoihin ja palvelun tarjoamiseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki käyttöehtoja, palvelua ja yhdistystä koskevat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Pidätämme oikeuden muuttaa näitä ehtoja.